Garantijos ir prekių grąžinimas

Visoms prekės siūlome garantiją. Garantijos laikotarpį rasite nurodytą kiekvienai prekei atskirai jos individualiame puslapyje.

Garantinis aptarnavimas – tai darbai, nesusiję su prietaiso prijungimu, įrengimu, reguliavimu, taip pat prietaiso išmontavimo remontui ir sumontavimo.

Garantinė techninė priežiūra ir remontas neatliekamas (netaikomas):

 • Gedimams, atsiradusiems dėl stichinių nelaimių, gaisrų, naudotojo neatsargumo ir netinkamo eksploatavimo;
 • Gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus prietaisus prie elektros/vandentiekio/dujų tinklo arba dėl šiuose tinkluose įvykusių sutrikimų;
 • Gedimams, atsiradusiems dėl netinkamo cheminių medžiagų naudojimo;
 • Gedimams, atsiradusiems jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros/vandens/dujų tiekimo, telekomunikacijų, kabelinius tinklus, taip pat sukeltiems kitų išorės veiksnių (drėgmės ir temperatūros poveikio), bei pažeidimams, atsiradusiems eksploatuojant prietaisus (valymo, skutimo įbrėžimai ar kitokie mechaniniai pažeidimai);
 • Gedimams ar defektams, atsiradusiems transportuojant prietaisus;
 • Prietaiso spalvos pakitimams (pageltimas, užteršimas ir pan.) ir rūdijimui;
 • Pastebėjus bandymų patekti į gaminio vidų pėdsakų, taip pat, jei gaminys buvo remontuotas kitame, nei nurodyta garantiniame talone, techninės priežiūros ir remonto centre;
 • Buvo padaryti neleistini gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimai;
 • Yra mechaninių pažeidimų/sulaužymų;
 • Gedimams, kuriuos sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai ar vabzdžiai;
 • Gedimams, atsiradusiems dėl standartų neatitinkančių eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių naudojimo;
 • Jeigu gedimo priežastis yra prietaiso arba jo atskirų dalių ar mazgų apkalkėjimas, užterštumas;

 

Garantinė techninė priežiūra ir remontas gali būti nutrauktas ankščiau laiko, jeigu:

 • Prietaisą remontavo asmuo ar įmonė, neįgaliota techninės priežiūros ir remonto centro, nurodyto garantiniame talone;
 • Prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtį;
 • Prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas

 

Jeigu remontui pateiktą buitinį prietaisą reikia išvalyti arba reikia atlikti prietaiso profilaktiką, reikalingą įprastam gaminio veikimui užtikrinti (pvz., valomos garso/vaizdo signalo nuskaitymo galvutės, mechaniniai prievadai ir pan.), jeigu reikia programinės įrangos atnaujinimo ar atstatymo į gamyklinius parametrus, kad būtų pagerintos pardavimo metu pateiktos charakteristikos arba, kai riekia atlikti nukalkinimo ar kitokius kalkių pašalinimo darbus – garantinės sąlygos yra netaikomos. Šios paslaugos yra apmokestinamos pagal galiojančius Serviso tarnybos paslaugų įkainius.

Garantinės techninės priežiūros ir remonto paslaugos neteikiamos detalėms, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas, periodiškai keičiamiems priedams ar detalėms, kurios natūraliai nusidėvi prietaiso eksploatavimo metu: vandens padavimo/išleidimo žarnoms, filtrams, kitokioms žarnoms, vamzdžiams, šepečiams, antgaliams, dulkių rinktuvams.

Garantinė techninė priežiūra ir remontas neatliekamas ir garantija nutraukiama, jeigu gaminys, skirtas buitiniam naudojimui, buvo naudojamas komercinėms, pramoninėms ar profesionalioms reikmėms bei kitais tikslais, neatitinkančiais gaminio paskirties.

Remontu nelaikomi darbai, susiję su prietaiso instaliavimu, mechaniniais ar elektriniais sujungimais, prijungimais prie energijos šaltinių.

Pardavėjas neatsako dėl avarijų ar žalos turtui, žmonėms, guvūnams, įvykusių dėl vartotojo nežinojimo, neatsargumo ar prietaiso naudojimosi instrukcijos nurodymų nesilaikymo naudojimo metu bei prietaiso pajungimo ar instaliacijos, jei šiuos darbus atliko ne gamintojo įgaliotasis servisas.

Prekę remontui pirkėjas pristato savo lėšomis.

Už meistro iškvietimą nereikia mokėti tik Kauno mieste.

Meistro atvykimas už Kauno miesto ribų apmokamas pagal įmonės nustatytą tarifą.

Be reikalo iškviesto (neįsitikinus, ar prietaisas tikrai sugedo) serviso darbuotojo atvykimo išlaidas apmoka prekės vartotojas (1 val. - 10 Eur).

Vartotojui atsisakius apmokėti išlaidas, serviso centras turi teisę nutraukti garantinį aptarnavimą ankščiau laiko.

Garantinis aptarnavimas atliekamas įmonės dirbtuvėse per 10 darbo dienų nuo iškvietimo užregistravimo dienos.

Garantinis remontas gali užsitęsti, jei reikiamą detalę reikia užsakyti.

Dėl atsarginių detalių užsitęsusio tiekimo (tiekėjų kaltės) serviso centras pretenzijų nepriima.

PASTABA. Garantija pratęsiama laikotarpiui, atitinkančiam remonto trukmę.

Nesant galimybėms suremontuoti, prekė tik keičiama į panašių charakteristikų arba kainos prekę, pirkimo vietoje. Klientas pardavėjui pateikia prekę, garantinį raštą.